Πάγκος Κουζίνας Eltop M 001

Χρώμα: M 001 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: SYNCHRO Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop C 001

Χρώμα: C 001 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: SYNCHRO Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop C 003

Χρώμα: C 003 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: SYNCHRO Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop C 005

Χρώμα: C 005 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: SYNCHRO Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop C 006

Χρώμα: C 006 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: SYNCHRO Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop C 007

Χρώμα: Ν 007 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: SYNCHRO Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop Ν 002

Χρώμα: Ν 002 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: NIRVANA Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop Ν 003

Χρώμα: Ν 003 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: NIRVANA Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop L OL00

Χρώμα: L OL00 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: OLYMPUS Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop L OL04

Χρώμα: L OL04 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: OLYMPUS Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop L OL05

Χρώμα: L OL05 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: OLYMPUS Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop L OL07

Χρώμα: L OL07 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: OLYMPUS Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop L OL08

Χρώμα: L OL08 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: OLYMPUS Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop R 005

Χρώμα: R005 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: RIO Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop R 006

Χρώμα: R006 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: RIO Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop S 3325

Χρώμα: S3366 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: LUNA Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop S 3330

Χρώμα: S3330 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: LUNA Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop S 3347

Χρώμα: S3347 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: LUNA Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop S 3355

Χρώμα: S3355 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: LUNA Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm

Πάγκος Κουζίνας Eltop S 3366

Χρώμα: S3366 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: LUNA Πάχος: ΙΣΙΟ (τετράγωνο) 18mm, 38mm