Πορτάκι Praxitelis 7165

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ παράγεται σε οποιαδήποτε επιθυμητή διάσταση ΠΑΧΟΣ 0,7 mm ΟΨΗ διπλής όψης ΣΤΥΛ - ΜΟΡΦΗ Ράδιο 2 ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ High presse laminate(υψηλής πίεσης φορμάικα) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MDF ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εσωτερικά MDF ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ

Πορτάκι Praxitelis 7164

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ παράγεται σε οποιαδήποτε επιθυμητή διάσταση ΠΑΧΟΣ 0,7 mm ΟΨΗ διπλής όψης ΣΤΥΛ - ΜΟΡΦΗ Ράδιο 2 ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ High presse laminate(υψηλής πίεσης φορμάικα) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ νοβοπάν Ε1 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Extra mat επιφάνεια, Super Mat, Απαλό άγγιγμα, Εσωτερικά νοβοπάν, Χαμηλή Αντανάκλαση φωτός

Πορτάκι Praxitelis 7163

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ παράγεται σε οποιαδήποτε επιθυμητή διάσταση ΠΑΧΟΣ 0,7 mm ΟΨΗ διπλής όψης ΣΤΥΛ - ΜΟΡΦΗ Ράδιο 2 ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ High presse laminate(υψηλής πίεσης φορμάικα) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ νοβοπάν Ε1 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Extra mat επιφάνεια, Super Mat, Απαλό άγγιγμα, Εσωτερικά νοβοπάν, Χαμηλή Αντανάκλαση φωτός

Πορτάκι Praxitelis 7162

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ παράγεται σε οποιαδήποτε επιθυμητή διάσταση ΠΑΧΟΣ 0,7 mm ΟΨΗ διπλής όψης ΣΤΥΛ - ΜΟΡΦΗ Ράδιο 2 ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ High presse laminate(υψηλής πίεσης φορμάικα) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ νοβοπάν Ε1 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Extra mat επιφάνεια, Super Mat, Απαλό άγγιγμα, Εσωτερικά νοβοπάν, Χαμηλή Αντανάκλαση φωτός

Πορτάκι Praxitelis 7161

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ παράγεται σε οποιαδήποτε επιθυμητή διάσταση ΠΑΧΟΣ 0,7 mm ΟΨΗ διπλής όψης ΣΤΥΛ - ΜΟΡΦΗ Ράδιο 2 ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ High presse laminate(υψηλής πίεσης φορμάικα) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ νοβοπάν Ε1 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Extra mat επιφάνεια, Super Mat, Απαλό άγγιγμα, Εσωτερικά νοβοπάν, Χαμηλή Αντανάκλαση φωτός

Πορτάκι Praxitelis 7160

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ παράγεται σε οποιαδήποτε επιθυμητή διάσταση ΠΑΧΟΣ 0,7 mm ΟΨΗ διπλής όψης ΣΤΥΛ - ΜΟΡΦΗ Ράδιο 2 ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ High presse laminate(υψηλής πίεσης φορμάικα) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ νοβοπάν Ε1 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Extra mat επιφάνεια, Super Mat, Απαλό άγγιγμα, Εσωτερικά νοβοπάν, Χαμηλή Αντανάκλαση φωτός

Πορτάκι Praxitelis 787

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 7117

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 7116

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 7104

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 733

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 729

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 760

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 780

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 781

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 782

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 786

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 788

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 7102

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 7109

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 904

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 903

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 902

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.

Πορτάκι Praxitelis 901

Τα πορτάκια είναι διαθέσιμα σε πάχος 18mm.