Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Προβολή 24 36 48
DIPATA-TRIPATA-K50
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δίπατο-τρίπατο για 35 κουτί με οδηγό δαπέδου με φρένο

Καλάθι κουζίνας δίπατο-τρίπατο για 35 εκ κουτί με οδηγό δαπέδου με φρένο.
DIPATA-TRIPATA-K50
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δίπατο-τρίπατο για 40 εκ κουτί με οδηγό δαπέδου με φρένο

Καλάθι κουζίνας δίπατο-τρίπατο για 40 εκ κουτί με οδηγό δαπέδου με φρένο.
DIPATA-TRIPATA-K50
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δίπατο-τρίπατο για 30 κουτί με οδηγό δαπέδου με φρένο

Καλάθι κουζίνας δίπατο-τρίπατο για 30 κουτί με οδηγό δαπέδου με φρένο.
DIPATA-TRIPATA-K50
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δίπατο-τρίπατο για 45 κουτί με οδηγό δαπέδου με φρένο

Καλάθι κουζίνας δίπατο-τρίπατο για 45 κουτί με οδηγό δαπέδου με φρένο.
DIPATA-TRIPATA-K50
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δίπατο-τρίπατο για 60 κουτί με οδηγό δαπέδου με φρένο

Καλάθι κουζίνας δίπατο-τρίπατο για 60 κουτί με οδηγό δαπέδου με φρένο.