Το πόμολο εκτός από ένα χρηστικό αντικείμενο είναι ουσιαστικά και το τελευταίο διακοσμητικό αντικείμενο που θα τοποθετηθεί σε μια πόρτα, στην μεσόπορτα (πόμολο εσωτερικής πόρτας – πόμολο μεσόπορτας), στην εξώθυρα (πόμολο εξώθυρας – πόμολο εξώπορτας), στην ντουλάπα, στο συρτάρι ή στο έπιπλο σας (λαβές επίπλων).

Λαβές Εξώθυρας - Μπουλ (517)

Λαβές Επίπλων (298)

Πόμολα Επίπλων (121)

Πόμολα Πόρτας (86)