Πάτωμα Tarkett Metal Frame Stainless 24207081

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett Metal Frame Rose 24207078

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett Metal Frame Platinium 24207079

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett Metal Frame Aluminium 24207080

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett English Oak Grey Beige 24201029

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett English Oak Light Beige 24201028

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett English Oak Light 24201026

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett English Oak Natural 24201027

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett English Oak Brown 24201025

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett English Oak Beige 24201024

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett Contemporary Oak Natural

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett Contemporary Oak Grey

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett Contemporary Oak Grege

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Τarkett Contemporary Oak Brown

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Τarkett Composite Warm Grey 24207072

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Τarkett Composite Cool Grey 24207073

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Τarkett Composite Black 24207074

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett Elm Beige 24201114

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett Elm Brown 24201117

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett Elm Grege 24201116

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett Elm Light Grey 24201113

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett Elm Natural 24201115

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett Oxide Black Steel 24207120

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.

Πάτωμα Tarkett Oxide Copper 24207118

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.