ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Προβολή 24 36 48
TARKETT-METAL-FRAME-STAINLESS
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Metal Frame Stainless 24207081

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-METAL-FRAME-ROSE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Metal Frame Rose 24207078

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-METAL-FRAME-PLATINIUM
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Metal Frame Platinium 24207079

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-METAL-FRAME-ALUMINIUM
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Metal Frame Aluminium 24207080

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-ENGLISH-OAK-GREY-BEIGE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett English Oak Grey Beige 24201029

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-ENGLISH-OAK-LIGHT-BEIGE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett English Oak Light Beige 24201028

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-ENGLISH-OAK-LIGHT
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett English Oak Light 24201026

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-ENGLISH-OAK-NATURAL
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett English Oak Natural 24201027

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-ENGLISH-OAK-BROWN
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett English Oak Brown 24201025

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-ENGLISH-OAK-BEIGE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett English Oak Beige 24201024

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-CONTEMPORARY-OAK-NATURAL
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Contemporary Oak Natural

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-CONTEMPORARY-OAK-GREY
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Contemporary Oak Grey

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-CONTEMPORARY-OAK-GREGE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Contemporary Oak Grege

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-CONTEMPORARY-OAK-BROWN
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Τarkett Contemporary Oak Brown

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-COMPOSITE-WARM-GREY
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Τarkett Composite Warm Grey 24207072

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
COMPOSITE-COOL-GREY
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Τarkett Composite Cool Grey 24207073

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-COMPOSITE-BLACK
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Τarkett Composite Black 24207074

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-ELM-BEIGE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Elm Beige 24201114

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-ELM-BROWN
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Elm Brown 24201117

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-ELM-GREGE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Elm Grege 24201116

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-ELM-LIGHT-GREY
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Elm Light Grey 24201113

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-ELM-NATURAL
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Elm Natural 24201115

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-OXIDE-BLACK-STEEL
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oxide Black Steel 24207120

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.
TARKETT-OXIDE-COPPER
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oxide Copper 24207118

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2,5mm.