ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Προβολή 24 36 48
TARKETT-OAK-STONE-GREY-TRES-3-STRIPS
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Stone Grey Tres 3 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-STONE-GREY-PLANK-1-STRIP
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Stone Grey Plank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-STONE-GREY-DUOPLANK-2-STRIPS
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Stone Grey Duoplank 2 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-PRALINE-MINIPLANK-1-STRIP
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Praline Miniplank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-EVENING-GREY-TRES-3-STRIPS
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Evening Grey Tres 3 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-EVENING-GREY-MIDIPLANK-1-STRIP
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Evening Grey Midiplank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-ESSENCE-PLANK-XT-1-STRIP
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Essence Plank Xt 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 9mm.
TARKETT-OAK-ESSENCE-DUOPLANK-2-STRIPS
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Essence Duoplank 2 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-CREAM-WHITE-TRES-3-STRIPS
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Cream White Tres 3 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-CREAM-WHITE-PLANK-XT-1-STRIP
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Cream White Plank Xt 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-CREAM-WHITE-MINIPLANK-2-STRIPS
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Cream White Miniplank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-CREAM-WHITE-MIDIPLANK-1-STRIP
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Cream White Midiplank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-CREAM-WHITE-DUOPLANK-2-STRIPS
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Cream White Duoplank 2 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-MISTY-GREY-TRES-3-STRIPS
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Misty Grey Tres 3 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-MISTY-GREY-PLANK-1-STRIP
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Misty Grey Plank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-AMERICAN-ANTIQUE-PRALINE-PLANK-1-STRIP
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak American Antique Praline Plank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-PEPPER-PLANK-XT-1-STRIP
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Pepper Plank Xt 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-SATIN-WHITE-PLANK-1-STRIP
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Satin White Plank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-SOFT-WHITE-3-STRIPS
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Soft White 3 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-SOFT-GREY-PLANK-1-STRIP
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Soft Grey Plank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-COTTON-WHITE-TRES-3-STRIPS
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Cotton White Tres 3 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-COTTON-WHITE-PLANK-XT-1-STRIP
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Cotton White Plank Xt 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-COTTON-WHITE-DUOPLANK-2-STRIPS
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Cotton White Douplank 2 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.
TARKETT-OAK-ANTIQUE-WHITE-PLANK-XT-1-STRIP
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Oak Antique White Plank Xt 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.