Πάτωμα Tarkett Oak Stone Grey Tres 3 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Stone Grey Plank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Stone Grey Duoplank 2 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Praline Miniplank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Evening Grey Tres 3 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Evening Grey Midiplank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Essence Plank Xt 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 9mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Essence Duoplank 2 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Cream White Tres 3 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Cream White Plank Xt 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Cream White Miniplank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Cream White Midiplank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Cream White Duoplank 2 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Misty Grey Tres 3 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Misty Grey Plank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak American Antique Praline Plank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Pepper Plank Xt 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Satin White Plank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Soft White 3 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Soft Grey Plank 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Cotton White Tres 3 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Cotton White Plank Xt 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Cotton White Douplank 2 Strips

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.

Πάτωμα Tarkett Oak Antique White Plank Xt 1 Strip

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 14mm.