Πάτωμα Alsafloor 578 Spenser Oak AC6

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 12mm.

Πάτωμα Alsafloor 554 Grey Charleston AC5

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 8mm.

Πάτωμα Alsafloor 525 Calisson Oak AC5

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 8mm.

Πάτωμα Agt 619 Sardinia Oak AC6 5g

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 12mm.

Πάτωμα Agt 622 Balearic Oak AC6 5g

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 12mm.

Πάτωμα Alsafloor 628 Majorca AC6

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 12mm.

Πάτωμα Alsafloor 542 Aronia AC6

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 12mm.

Πάτωμα Alsafloor 535 Praline AC6

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 12mm.

Πάτωμα Alsafloor 528 Chestnut Oak AC6

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 12mm.

Πάτωμα Alsafloor 435 Jefferson AC6

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 12mm.

Πάτωμα Alsafloor 224 Ontario AC6

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 12mm.

Πάτωμα Alsafloor 518 Rafia AC5

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 8mm.

Πάτωμα Alsafloor 543 Honey Oak AC4

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 7mm.

Πάτωμα Alsafloor 456 Province Oak AC4

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 7mm.

Πάτωμα Alsafloor 622 Balearic Oak AC6

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 12mm.

Πάτωμα Alsafloor 621 Canaries Oak AC6

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 12mm.

Πάτωμα Alsafloor 619 Sardinia Oak AC6

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 12mm.

Πάτωμα Alsafloor 410 Alpes Oak AC5

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 8mm.

Πάτωμα Alsafloor 450 Nature Oak AC5

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 8mm.

Πάτωμα Alsafloor 448 Light Grey Oak AC5

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 8mm.

Πάτωμα Alsafloor 441 Lady Oak AC4

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 8mm.

Πάτωμα Alsafloor 417 Doussie Africa AC5

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 8mm.

Πάτωμα Alsafloor 414 Vintage AC5

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 8mm.

Πάτωμα Alsafloor 409 Cassandra AC4

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 7mm.