Υγροσυλλέκτης 100×56

Πάτος αλουμινίου για χρήση στα κουτιά της κουζίνας κύριως σε αυτό του νεροχύτη, ώστε να προστατεύει από την υγρασία.

Υγροσυλλέκτης 80×56

Πάτος αλουμινίου για χρήση στα κουτιά της κουζίνας κύριως σε αυτό του νεροχύτη, ώστε να προστατεύει από την υγρασία.

Υγροσυλλέκτης 120×56

Πάτος αλουμινίου για χρήση στα κουτιά της κουζίνας κύριως σε αυτό του νεροχύτη, ώστε να προστατεύει από την υγρασία.

Υγροσυλλέκτης 150×56

Πάτος αλουμινίου για χρήση στα κουτιά της κουζίνας κύριως σε αυτό του νεροχύτη, ώστε να προστατεύει από την υγρασία.

Υγροσυλλέκτης 140×56

Πάτος αλουμινίου για χρήση στα κουτιά της κουζίνας κύριως σε αυτό του νεροχύτη, ώστε να προστατεύει από την υγρασία.

Υγροσυλλέκτης 160×56

Πάτος αλουμινίου για χρήση στα κουτιά της κουζίνας κύριως σε αυτό του νεροχύτη, ώστε να προστατεύει από την υγρασία.