ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Προβολή 24 36 48
TARKETT-ALLOVER-WOOD-BLACK
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Allover Wood Black

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-ALOVER-WOOD-GREGE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Allover Wood Grege

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-ALLOVER-WOOD-WHITE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Allover Wood White

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-BEECH-LONGSTRIPE-LIGHT
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Beech Longstripe Light

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-BRUSHED-ALU-GREY
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Brushed Alu Grey

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-BRUSHED-OAK-LIGHT
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Brushed Oak Light

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-BRUSHED-OAK-MEDIUM
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Brushed Oak Medium

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-BUBBLES-COLD-MIX
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Bubbles Cold Mix

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-BUBBLES-WARM-MIX
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Bubbles Warm Mix

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-CARPET-INTENSE-JEAN
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Carpet Intense Jean

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-CARPET-INTENSE-OLIVE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Carpet Intense Olive

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-CARPET-WHITE-GREY
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Carpet White Grey

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-CONCRETE-CHALK
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Concrete Chalk

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-CONCRETE-COOL-GREY
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Concrete Cool Grey

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-CONCRETE-DARK-GREY
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Concrete Dark Grey

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-CONCRETE-GREY-BEIGE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Concrete Grey Beige

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-CONCRETE-STEEL-BLUE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Concrete Steel Blue

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-CONCRETE-WARM-GREY
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Concrete Warm Grey

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 9mm.
TARKETT-CUBIC-BRIGHT-ANIS
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Cubic Bright Anis

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-CUBIC-BRIGHT-ICE-BLUE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Cubic Bright Ice Blue

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-CUBIC-BRIGHT-ORANGE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Cubic Bright Orange

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-CUBIC-BRIGHT-YELLOW
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Cubic Bright Yellow

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-CUBIC-DARK-BEIGE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Cubic Dark Beige

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.
TARKETT-CUBIC-INTENSE-PETROLE
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάτωμα Tarkett Cubic Intense Petrole

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 2mm.