Πάτωμα Alsafloor V10 Oxyd

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 5mm.

Πάτωμα Alsafloor V07 Pure Grey

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 5mm.

Πάτωμα Alsafloor V04 Beaumanoir

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 5mm.

Πάτωμα Alsafloor V03 Eden Oak

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 5mm.

Πάτωμα Alsafloor V02 Pioneer Oak

Το πάτωμα είναι διαθέσιμο σε πάχος 5mm.